Over BetaalbaarWonenNL

BetaalbaarWonenNL is in 2012 opgericht om een antwoord te kunnen geven op de toenemende vraag naar woningen voor de woonconsument die in de huur- en koopmarkt geen woning meer kan verkrijgen.

Door de aangescherpte regelgeving op het vlak van inkomens voor huurders valt de groep woonconsumenten met een inkomen hoger dan €33.000 tussen de wal en het schip. Daarnaast zorgt de aanscherping van de financieringsvoorwaarden bij een hypothecaire woningfinanciering voor een afgenomen leencapaciteit. Zelfs de goedkope woningvoorraad in de koopmarkt is hierdoor niet meer bereikbaar voor een grote groep woningzoekenden.

BetaalbaarWonenNL spant zich in om voor de starters op de woningmarkt een oplossing te bieden.

Projectcase: Modulair bouwen

Om de financiële drempel voor starters zeer laag te houden introduceert BetaalbaarWonenNL een basiswoning die voldoet aan de primaire woonbehoefte. In de eerste jaren van de wooncarriëre voldoet de basis woning volledig. Zodra de gezinssamenstelling boven drie personen uitkomt en de financiële mogelijkheden van de bewoner in de loop van de jaren is toegenomen kan de woning middels een standaard “bouwpakket” op de tweede verdieping uitgebreid worden met ca. 100 m3 ( ca. 35 m2).

Indien er behoefte bestaat aan een grotere woning, kan tegen geringe meerkosten de XL variant gerealiseerd worden. Deze heeft standaard 105 m2 gbo (exclusief de optionele uitbreiding op de tweede verdieping)

Door gebruik te maken van een woningconfigurator kan de consument zijn woning naar eigen inzicht indelen. Deze unieke combinatie van consument gerichtheid en een lage prijs is het onderscheidende vermogen van BetaalbaarWonenNL.

De filosofie achter dit concept is investeren op het moment dat de behoefte en de financiële middelen aanwezig zijn.

Artist impression

Plattegronden